ADVIES

Als onafhankelijk BREEAM-NL expert adviseer ik om de informatie te verzamelen die nodig is om een certificaat te bemachtigen. Dit kan al vanaf het ontwerpproces.

Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters. Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Sinds de introductie in 2010 zijn al meer dan honderd certificaten uitgereikt voor opgeleverde nieuwbouwprojecten of grootschalige renovaties. Steeds meer ontwikkelaars, beleggers, vastgoedeigenaren en ook eindgebruikers zien de voordelen van een BREEAM-NL certificaat.

Voordelen

 • Duurzaamheidsscore van nieuwbouwproject wordt inzichtelijk
 • Een duurzaam nieuw gebouw heeft aantoonbaar meer waarde
 • BREEAM-NL kan helpen voor groenfinanciering (MIA/VAMIL)
 • Met een duurzaam gebouw kunnen operationele kosten worden gereduceerd
 • Een duurzaam gebouw is beter voor productiviteit en gezondheid
 • Risicoreductie (voorbereid op de toekomst)
 • BREEAM-NL trekt investeerders aan
 • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
 • Een BREEAM-NL gebouw is goed voor het imago
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie zorgt voor onderscheidend vermogen

In-Use

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

Voordelen

 • Continu inzicht in duurzaamheidsscore van het gebouw, het beheer en het gebruik
 • Zicht op invloed van groot onderhoud of kleine renovaties
 • Reductie van operationele kosten door verduurzamen gebouw
 • Aantoonbare meer waarde van een duurzaam gebouw
 • Mogelijkheid op investeringsaftrek (MIA/VAMIL)
 • Verbetering van productiviteit en gezondheid
 • Verminderen risico’s (en lagere risico-opslag bij leningen)
 • Positieve invloed op aantrekken investeerders en gebruikers
 • Goed voor communicatie en imago
 • Onderscheidend vermogen
 • Internationaal en nationaal leidend systeem