VOORDELEN VAN BREEAM

BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk

Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kunt u de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zomin als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meer waarde

Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter gaat; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huur- of leasetarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.


Afbeelding: Onderzoeken naar de “rental premium”

BREEAM-NL kan helpen bij groenfinanciering (MIA/VAMIL)

Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed en duurzaam gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Met de MIA/Vamil regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen. Dit kunt u lezen in de milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een certificering met BREEAM-NL komt in aanmerking voor het hoogste voordeel (lettercode G).

MIA = Milieu InvesteringsAftrek

Door gebruik van de MIA kunt u gebruikmaken van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft minder belasting betaald te worden.

Bekijk voorbeeld

Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren

Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.

Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk van de commissioningsmanager maken dat de maatregelen die in het programma van eisen zijn opgenomen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.Hun missie luidt:

De gebouwde omgeving in Nederland helpen drastisch te verduurzamen.

Hun visie is:

Door het verduurzamen van de gebouwde omgeving kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving die klimaat neutraal is, waar het prettig en gezond is om te werken is en onze leidende positie terugwinnen op het gebied van duurzaamheid.
De Dutch Green Building Council werkt via vier doelen aan een duurzamere gebouwde omgeving, te weten:

Doel 1: duurzaam bouwen en onderhouden meetbaar maken

De duurzaamheidsmeetlat waarlangs de council Nederlandse gebieden en gebouwen in de toekomst wil gaan leggen is BREEAM. In april 2008 werkten we aan een eerste vertaling van deze methode naar de Nederlandse situatie. Vijf werkgroepen, op het gebied van winkels, woningen, kantoren, bedrijfsruimten en gebieden, gaven in mei 2008 hun reactie op deze vertaling. Met een inhoudsexpert van de participanten geven de werkgroepen input, om BREEAM per gebouw- en gebiedstype naar verschillende praktijksituaties te kunnen vertalen. Na deze sessies wil de Dutch Green Building Council heel snel praktijkervaringen opdoen met behulp van pilotprojecten.

Doel 2: duurzame gebouwen zichtbaar maken

Begin 2009 moeten de eerste resultaten van ons werk zichtbaar zijn: er zijn dan praktische meetinstrumenten ontwikkeld op basis van de pilotprojecten. De Dutch Green Building Council start vervolgens met het opleiden van externe assessoren, beoordelaars die gebouwen en gebieden gaan certificeren.

Doel 3: kennis vergroten door kennis te delen

Om de kennis over de duurzaam gebouwde omgeving en duurzaam bouwen te vergroten is kennisuitwisseling hard nodig. De Dutch Green Building Council gaat daarom diverse bijeenkomsten organiseren over duurzame gebouwen en gebiedsontwikkeling. Bovendien werken we samen met hogescholen aan een opleidingsprogramma. Onze participanten willen we met ingang van september een incompany workshop aanbieden over de aspecten van duurzame gebouwen.

Doel 4: duurzaam bouwen is gemeengoed

De certificering van gebouwen moet ervoor gaan zorgen dat dit begrip niet meer weg te denken is binnen de bouw. Duurzaamheid moet zijn geïntegreerd in de planning, ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van bouwprojecten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het gebruik van een gebouw. Om een duurzaam gebruik te garanderen, is het van belang dat gebruikers zich in de toekomst anders gaan gedragen. De Dutch Green Building Council wil het gebruik en verbruik van en in gebouwen nader bekijken en noodzakelijke acties ontwikkelen. Naast het formuleren van criteria is het belang van kennisdeling over duurzaamheid groot. De Dutch Green Building Council wil een platform bieden voor onderzoek naar en kennisoverdracht van duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

Meer informatie vind u op hun site www.dgbc.nl.